• Corona Protocol

 • Algemene uitgangspunten:

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen;
  • Pas hygiëne toe, was je handen regelmatig, maak gebruik van desinfectiespray;
  • Volwassenen houden 1,5 mtr afstand;
  • Jeugd van 13 t/m 17 jaar hoeft onderling geen afstand te houden, wel 1,5 mtr afstand tot personen van 18 jaar en ouder;
  • Jeugd t/m 12 jaar hoeft geen afstand te houden, ook niet tot andere leeftijdsgroepen;
  • Schud geen handen;
  • Gebruik allemaal je gezonde verstand, respecteer elkaar en de regels.

  Indien KOAG-leden of huisgenoten, Corona-gerelateerde klachten hebben meld dit dan bij het bestuur (info@ckvkoag.nl).
  Op deze manier kan het bestuur actie ondernemen waar nodig.

 • Aankomst:
  • Bij aankomst stallen we de fietsen buiten het hek.
  • Alle bezoekers vragen we zich te registeren via de PiM QR-code bij de ingang (zie toelichting elders op de site).
  • Kom op tijd, vertrek op tijd. Kom maximaal 15 minuten voor aanvang en blijf niet te lang hangen.
  • Bij de ingang staan desinfectiemiddelen klaar, maak daar gebruik van.
  • Omkleden voor de training/ wedstrijd doen we thuis, zodat we de kleedkamers hiervoor niet hoeven te gebruiken.
  • In verband met de meldingsplicht is er op speeldagen een toezichthouder. Volg zijn eventuele aanwijzingen op.

  Wedstrijden:

  • Teambesprekingen voor en in de rust van de wedstrijd vinden buiten plaats.
  • Iedere speler zorgt voor zijn eigen drinkfles, maak geen gebruik van bidonkratten.
  • De wisselspelers en coach dienen op 1,5 mtr van elkaar te zitten op stoelen achter de hekken.
  • Schud geen handen voor de wedstrijd, maar wens elkaar wel een prettige wedstrijd.
  • Tijdens onderbrekingen en na de wedstrijd houden spelers vanaf 18 jaar weer 1,5 mtr afstand van elkaar.

  Uitwedstrijden:

  • Voor het rijden naar uitwedstijden wordt zoals gebruikelijk een schema opgesteld. Uitgangspunt hierbij is, kan je niet? zorg dan voor vervanging. Om met zo min mogelijk personen in een auto op pad te gaan verzoeken wij ouders van leden zoveel als mogelijk te rijden, ook als je niet op de lijst staat.
  • Gebruik mondkapje: Als je met personen, anders dan je eigen huishouden, in een auto rijdt draagt iedereen een mondkapje. Net als in het openbaar vervoer.
  • Iedereen zorgt zelf voor een mondkapje.
  • Houdt je bij de bezoekende vereniging aan de daar geldende corona maatregelen en zorg ervoor dat alle spelers al zoveel mogelijk zijn omgekleed.

  Toeschouwers:
  • Toeschouwers zijn welkom, maar houden zich aan de door het RIVM opgestelde regels.
  • Bezoekende teams vragen we uitsluitend chauffeurs als toeschouwer mee te nemen. Dit doen we als KOAG zelf ook bij uitwedstrijden.
  • Op het gehele complex is het houden van 1,5 mtr afstand voor 18 jaar en ouder verplicht (behoudens mensen uit hetzelfde huishouden).
  • Zorg bij slecht weer zelf voor een paraplu. De kantine is alleen beschikbaar voor het bestellen van consumpties en niet als schuilplaats.
  • Moedig je team aan maar doe dat zonder te schreeuwen, zingen en spreekkoren.

  Kleedkamers:

  • Probeer de kleedkamers zo min mogelijk te gebruiken.
  • Laat geen tassen of andere spullen in de kleedkamers achter.
  • De kleedkamers zijn bereikbaar via de schuifdeuren, niet door de kantine. Hou in de gang zoveel mogelijk rechts aan, loop niet naast elkaar.
  • De kleedkamers mogen na de wedstrijd en training slechts kort gebruikt worden, waarbij personen vanaf 18 jaar tijdens het gebruik van de kleedkamer en douche continu de 1,5 mtr afstand in acht nemen.
  • Er mogen maximaal 5 mensen in de kleedkamer aanwezig zijn.

  Clubhuis:

  • Volg te allen tijde de instructies van het barpersoneel op.
  • Bestel uw consumpties op de daarvoor aangegeven plek.
  • Laat uw contactgegevens achter in het logboek. Deze contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor een eventueel contactonderzoek van de GGD en worden na 14 dagen verwijderd.
  • Consumpties nuttigen we buiten.
  • De keuken blijft voorlopig gesloten. We bieden dus alleen drankjes en zakjes chips/snoep aan.
  • Geen tassen in het clubhuis, dit om verkeer rondom het clubhuis te voorkomen.
  • Clubhuis sluit uiterlijk 1 uur na de laatst gespeelde wedstrijd.
  • Op trainingsdagen blijft het clubhuis gesloten voor iedereen.

  Desinfectiespray / Schoonmaak:

  • Desinfectiespray dient voorafgaand aan iedere training of wedstrijd klaar gezet te worden bij de ingang van het complex.
  • Naast de deur van de materiaalruimte dient een emmer met schoonmaakmiddel en schoonmaakdoeken klaargezet te worden.
  • Op zaterdag is dit de verantwoordelijkheid van de Veldcommissaris, op trainingsdagen zorgt de trainer die als eerste aanwezig is op het complex hiervoor. Schoonmaak-/ Desinfectiematerialen staan bij de ingang van de materiaalruimte opgesteld.
  • Ieder team is na elke training/ wedstrijd zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van de gebruikte sportmaterialen.
  • Het team dat als laatste aanwezig is op het complex ruimt de desinfectiespray bij de ingang en schoonmaakmiddelen naast de materiaalruimte weer op.

 • Met elkaar zorgen we voor een juiste naleving van deze regels, spreken elkaar aan op afwijkend gedrag en helpen elkaar waar nodig.

  We zijn tenslotte een vereniging en de gezondheid van ons allemaal staat voorop.

  We wensen iedereen een sportief en gezond seizoen toe.

  Bestuur ckv KOAG