• De Beste wensen

 • Beste leden,

  Gelukkig is de stemming bij de start van 2023 een stuk beter dan een jaar geleden.
  Toen lag het korfballen compleet stil. Inmiddels zitten weer middenin de zaalcompetitie.

  Alles lijkt weer normaal, en toch is het niet meer zoals voor de corona-periode.
  De oorlog en Oekraïne, de hoge energieprijzen en zorgen om het corona-virus in China leiden er toe dat je toch met enige relativering naar onze korfbal inspanningen en problemen kijkt.

  Tegelijk blijft gelden: korfballen inclusief de sociale ontmoetingen daar om heen, is heel gezond. Zeker in deze onzekere tijd.

  Wat ook blijft, is dat we als KOAG de nodige zorgen en ambities hebben.
  Zorgen over het aantal vrijwilligers en onze financiën.
  Qua financiën ben ik blij te kunnen melden dat we weer een voltallige sponsorcommissie hebben.

  En we hebben ambities.
  We willen groeien als vereniging. Niet alleen in aantal leden maar juist ook in het functioneren als vereniging. Zodat alle korfballers zich maximaal kunnen ontplooien (dat is meer dan maximaal presteren) en iedereen zich thuis voelt bij KOAG en het nog meer naar zijn zin heeft dan nu al het geval is. Komend jaar willen we met name ook kijken of we de begeleiding van teams en coaches kunnen versterken.

  Deze ambities bereiken we alleen als iedereen z’n steentje bijdraagt, als vrijwilliger in het clubhuis of de technische commissie, als scheidsrechter (nog steeds hard nodig!) maar ook door zo nu en dan eens een wedstrijdverslag te schrijven voor de site of de krant.

  In één van de stukken van de KNKV heb ik wel eens gelezen dat de kracht van een vereniging bepaald wordt door het vermogen van de leden om zichzelf te verenigen waardoor je sneller tot beter resultaat komt.

  Dat geldt ook voor KOAG. De leden vormen KOAG en bepalen welke ambitie we kunnen waarmaken. Daarom: velen dragen al bij, blijf dat vooral doen. Voor anderen geldt: als we je voor eenmalige klusje of een commissie vragen, wil je er serieus over nadenken ?

  Ik wens jullie allemaal een gezond en sportief 2023!

  Namens het bestuur,

  Arnold de Leeuw
  voorzitter