• DRINGEND GEZOCHT: COÖRDINATOR EN LEDEN PUBLICITEITSCOMMISSIE

 • We zijn als KOAG op vele terreinen actief.
  Natuurlijk op het korfbalveld. Ons 1e team heeft zich na een spannend slot gehandhaafd in de overgangsklasse en zal alles op alles zetten om dit ook op het veld te bereiken.

  Maar ook daarbuiten. Zo hebben we onlangs weer het schoolkorfbaltournooi gehad. Een enorm succes met ruim 380 kinderen (69 teams)! Het Pinsterkamp komt er weer aan en ook al zijn we net weer begonnen op het veld, de voorbereidingen voor de slotdag zijn al in volle gang.

  En we hebben gelukkig weer een sponsorcommissie die actief is om te zorg dat we de nodige middelen binnen te halen om dit allemaal mogelijk te maken.

  Maar wat er nog niet goed gaat: we delen deze bruisende activiteiten nog veel te weinig, binnen de club maar ook naar buiten. En dat is wel nodig: als inspiratie naar elkaar en om onze ambities op het gebied van ledenwerving en sponsoring waar te kunnen maken.

  Daarom deze oproep:
  Wie wil er als coördinator publiciteit of als lid van de publiciteitscommissie zorgen dat we binnen en buiten de vereniging KOAG weer goed op de kaart zetten. Door te zorgen dat we gezamenlijk onze website en sociale media optimaal vullen met onze activiteiten en sportieve prestaties en zorgen dat er ook van tijd tot een stukje naar de krant gaat.  Het is niet de bedoeling dat je zelf alle stukjes schrijft en foto’s maakt, wel om te zorgen dat het gebeurd :  dat er regelmatig wedstrijdverslagen van team worden gemaakt, activiteiten worden aangekondigd en samen met bijvoorbeeld bestuur en sponsorcommissie werken aan betere communicatie en leuke acties om KOAG onder de aandacht te brengen. 

  Lijkt dit je wat, of ken je iemand voor wie dit echt op het lijf geschreven is. Spreek iemand van het bestuur aan.

  Met een sportieve groet,

  Het bestuur van KOAG
  (Katinka, Romy, Piet, Leo, Chris, Stefan en Arnold)