Over Jeu de Boules KOAG

Historie

Begin negentiger jaren werd door fanatieke Frankrijkgangers in de wandelgangen al gesproken om Jeu de Boules bij vereniging te introduceren. In de jaren 1993/1994 werd al informatie ingewonnen bij andere verenigingen en werd er een enquête gehouden in de omgeving van het KOAG-terrein; ook werden al besprekingen met de gemeente gevoerd over de aanleg van een Jeu de Boulesterrein. Dit leidde op 18 september 1995 bij de gemeente tot een commissiebesluit om de aanleg van een baan financieel mogelijk te maken.

Bij de vereniging volgde op 25 september 1995 tijdens de jaarvergadering de benoeming van een werkgroep ter voorbereiding van de oprichting van een Jeu de Boulesafdeling. In deze werkgroep namen plaats Kors Droog, Cor Drost, Maarten Wolvers, Luuk Sweben sr. en Henk 't Hart. Toen de plannen voor een Jeu de Boulesbaan goed op papier stonden en een reglement was vastgesteld, kon het bestuur op 25 november 1995 aan de 37 potentiële leden mededeling doen van haar besluit tot oprichting van de Jeu de Boulesafdeling.

Jeu de Boulesafdeling

Onder de naam "Jeu de Boules KOAG Krimpen" werd gestart onder de bezielende leiding van vooral bestuurslid Cor Drost en 'het lid van het eerste uur' Maarten Wolvers werd de afdeling tot bloei gebracht. Nu telt de afdeling ongeveer 35 leden. In het eerste decennium van haar bestaan toonde de afdeling aan een vaste waarde voor de vereniging te zijn.

20 Jaar Jeu de Boules (November 2015)
Jeu de Boules KOAG Krimpen

Sponsoring

CKV KOAG is een dynamische en open vereniging. Een vereniging die nog volledig bestuurd wordt door vrijwilligers en een vereniging waar iedereen van harte welkom is. Met ca. 350 leden is KOAG een grote sportvereniging in Krimpen aan den IJssel. Ook in de regio behoort KOAG tot de grotere korfbalverenigingen.