• KOAG Scheidsrechters – Je moet het beest in de bek kijken

 • Op mijn laatste stukje blijkt wat wisselend gereageerd te worden. Dat is mooi, want ik zoek vaak de grens op. Maar ik doe het niet voor de discussie. Het gaat mij om het aankaarten van serieuze problemen. Zodat het hoog op de lijst van op te lossen problemen komt te staan. Dat iedereen beseft: hier moeten we iets aan doen! En je jezelf de vraag stelt: wat kan ik daar eigenlijk aan doen?  

  Zo zag ik het stuk ook nog op de FB-pagina en op Instagram verschijnen. En daarna weer verdwijnen. Daar had het Bestuur overigens niets mee te maken. De verontwaardiging over het publiekelijk maken van een groot probleem is kennelijk groter dan het onderwerp zelf. Ik ben benieuwd naar de ideeën van deze mensen om het op te lossen. Het is geen muis, die brult. Het beest heeft spreekwoordelijk scherpe tanden en klauwen en door je te verstoppen maakt dat de omgeving niet per se veiliger. Mocht je het er niet mee eens zijn, qua toon of inhoud: spreek me aan!! Ik ben er eigenlijk elke week.

  Want wat zijn de gevolgen van te weinig KNKV-scheidsrechters? Corona is voor de scheidsrechter problematiek een zegen gebleken. Door de onvolledige competities in de afgelopen jaren, is het aantal verplichte wedstrijden ook nihil geweest en voor KOAG dus het probleem slecht zichtbaar geweest. De desastreuze gevolgen na afloop van de (volledige) veldcompetitie zijn dan ook niet te ontkennen. Voor de zaal waren de gevolgen al bekend: een boete van EURO 363,-. Bovendien zullen S2 en S3 beide met één punt in mindering met de competitie starten.

  De status voor het veld (momentopname 6 juni j.l.) is dat het boetebedrag een kleine EURO 1.100 groot is, met vier punten in mindering. S2, S3, S4 en A1 zullen dus (naar verwachting) met een punt minder aan de nieuwe veldcompetitie beginnen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat (met name) Robert en Martin extern wedstrijden hebben gefloten en dat er sommige matches in het wedstrijdkorfbal bij KOAG ook door spelende senioren zijn gefloten. Dus de schade had ook nog groter kunnen zijn.

 • Naast de wedstrijden in het wedstrijdkorfbal zijn er ook nog genoeg wedstrijden in het breedtekorfbal die gefloten moeten worden. En dat ging de afgelopen weken uiterst moeizaam. Spelers en speelsters die vanuit hun eigen teams aangewezen werden bleken er zaterdag toch niet te zijn. Hoe vinden we dat we als KOAG hiermee moeten omgaan? Moeten we iemand, die op het laatste moment als reserve wordt gevraagd, aanspreken op het afwezig zijn? Is een speler, die zijn werkrooster nauwkeurig om KOAG-verantwoordelijkheden inplant en twee keer per week een avond training geeft en ook nog coacht op zaterdag, nalatig geweest? Of iemand die in de loop van de vrijdag zo ziek wordt dat hij/zij op zaterdag niet aanwezig kan zijn. Hoe doen we dat? Is het team aan te spreken op het gedrag van een teamlid, zoals je dat b.v. ook in oorlogsfilms ziet? Waar een legerpeloton ervoor moet zorgen dat elke individuele soldaat uit dat peloton zich gedraagt? En als de meerderheid van een ploeg een ploegje traint en coacht, is het dan een automatisme dat de minderheid de andere verplichtingen voor zijn rekening neemt? Hoe ‘organiseer’ je een gelijke verdeling van verantwoordelijkheden, of kan je die afkopen? Ik ken leden die 15 Euro ervoor over hebben, om maar niet te hoeven fluiten..  Zou het niet verstandig zijn om dat naar elkaar toe uit te spreken? Arnoud, Susan, Stach, Jinthe, Wout, Alec: bedankt voor het helpen en inspringen! Ik hoop dat ik niemand ben vergeten.  

 • Tenslotte wil ik jullie aandacht nog vestigen op het korfbalcongres, dat enkele weken geleden plaats vond. Er werden diverse webinars georganiseerd, waar diegene, die met het fluiten van wedstrijden te maken hadden, mijn grootste belangstelling hadden. Deze, maar ook andere (b.v. over wedstrijdanalyse) zijn terug te zien op: https://www.knkv.nl/korfbalcongres/. Er waren drie webinars over arbitrage: “Verenigingsarbitrage”, “Mentale Weerbaarheid voor scheidsrechters” en “Iedere scheidsrechter is uniek”. De laatste twee waren vooral gericht op de scheidsrechter als individu. Berthold Komduur liet zien dat mentale weerbaarheid ontstaat bij een goede voorbereiding op de wedstrijd. Hij gebruikte daar een methode voor die je kunt terugvinden op de moderne scheidsrechter. En hij gebruikte aansprekende voorbeelden, waar je als scheidsrechter je voordeel mee kunt doen.

  Het meest benieuwd was ik naar Peter v/d Terp, die het onderwerp Verenigingsarbitrage besprak vanuit zijn eigen ervaring van zijn club en enkele interviews met andere clubs (o.a. Dalto). Het is verleidelijk om die ervaringen opzij te leggen, omdat zijn club in de verste verte niet lijkt op hoe KOAG is samengesteld en georganiseerd. Maar dan doe je jezelf tekort. Ik vind dat je je kwetsbaar moet opstellen en kijken wat je zou kunnen overnemen. Wat me opviel is dat bij zijn club dat met elke 15-jarige een gesprek wordt gevoerd wat hij/zij voor de club zou kunnen doen. Je hebt dan als club de mogelijkheid om alle verantwoordelijkheden met elkaar in balans te brengen. Bij KOAG botsen die verantwoordelijkheden nog wel eens.

  Een tweede inzicht, dat hij meegaf is dat ‘boventallige’ spelers tijdens de training niet langs de kant hoeven te staan. Maar hij/zij kan als negende man/vrouw prima als scheidsrechter fungeren tijdens en partijtje op de training. Dat bevordert in ieder geval de spelregelkennis van de spelers. We hebben in de zaal ingesteld dat spelers uit B-ploegen ook wedstrijden gaan fluiten. Niet iedereen binnen KOAG is het daarmee eens; die vinden het te vroeg. Ik herken dat wel in de gesprekken met B-aspiranten die voor het eerst een wedstrijd fluiten door de vragen die ik krijg. Kun je hen dat kwalijk nemen, of zouden we hier in de training ruimte voor moeten maken? Dalto legt b.v. de lat nog iets lager en ziet in de C-leeftijd al mogelijkheden om als scheidsrechter te beginnen. Sterker nog: naast de selectie van spelers in selectieteams, worden ook scheidsrechtertalenten geselecteerd. Iets om over na te denken.

  Tot ziens binnen en langs de lijn,

  Hanko