• De KOAG-Wijzer

    Met de KOAG-wijzer willen we potentiele leden, nieuwe leden en de huidige leden op de hoogte brengen en houden van de praktische zaken, die maken dat KOAG als vereniging blijft draaien.

    De digitale KOAG-wijzer vervangt het boekje dat aan een nieuw lid wordt uitgedeeld. Zo kan ieder lid er altijd over beschikken.

    Als er tips of opmerkingen zijn over de KOAG-wijzer, dan horen wij die graag via info@koag.nl.

  • de KOAG-Wijzer