• Nieuwjaarbericht

 • Beste leden,

   

  Ook dit jaar helaas geen nieuwjaarsreceptie en daarom richt ik me opnieuw via deze wat minder persoonlijke manier tot jullie.

   

  2021 was een bijzonder jaar. Op de ledenvergadering hebben we daar al bij stil gestaan. Ja, soms rennen en veel te vaak stilstaan was helaas het kenmerk van 2021.  Gelukkig heeft de jeugd voor de zomer nog een aantal echte wedstrijden kunnen spelen en hebben we een volwaardige najaarscompetitie op het veld gespeeld.  Vol goede moed zijn we in de zaal gestart maar helaas kwam daar snel een eind aan. Met de nodige improvisatie hebben we nog wel een aantal wedstrijden en/of trainingen kunnen organiseren. Hopelijk kunnen we weer snel vol aan de bak.  

   

  Als we zo terugkijken levert dat een gemengd gevoel op. De teleurstelling overheerst door het steeds weer moeten stoppen. Maar ik ben ook trots op de veerkracht van onze vereniging.  De leden zijn ons in het algemeen trouw gebleven,  de TC en de clubgebouwcommissie wisten toch steeds weer in te spelen op de nieuwe corona-regels en de ledenwerfcommissie ging stug door! En natuurlijk zijn we de KOAG-loterij met de fantastische inzet van velen en de mooie opbrengst nog niet vergeten. Ook de ALV liet zien dat de leden de schouders er onder willen zetten om KOAG sociaal, sportief en financieel overeind te houden.

   

  En dat is de moeite waard. want KOAG is en blijft één van de grootste sportverenigingen in Krimpen die bekend staat om zijn gezellige en sociale karakter.

   

  Om dat zo te houden zijn we vanuit het bestuur gestart met een toekomstvisie. Niet in de vorm van een beleidsplan maar in de vorm van concrete acties om de leden en ouders meer bij de vereniging te betrekken, hun talenten beter te benutten en uiteraard leden te behouden.  Dit traject heeft door de corona vertraging opgelopen, met name omdat hierbij het fysiek bij elkaar kunnen zitten en ideeën ontwikkelen echt nodig is.

   

  Maar we gaan gewoon door in 2022.  Een paar voorbeelden van thema’s die we willen uitwerken zijn:

  • Structureel welkom heten van nieuwe leden en ouders

  • Aandacht voor de begeleiding van trainers en scheidsrechters

  • Meer aandacht voor de specifieke behoeften van niet-selectieteams

  • De jeugd meer betrekken met activiteiten (jeugdbestuur?)

  • Exit-gesprekken met vertrekkende leden.

  Deze thema’s zijn niet nieuw en er gebeurt ook al het nodige op deze gebieden. Maar we denken wel dat er nog winst te behalen is. Met als doel voor de leden de waarde van en betrokkenheid bij KOAG te vergroten.

   

  Dat kan uiteraard alleen als jullie allemaal meedoen. Dus als we de komende periode een beroep op jullie doen, hopen we dat jullie positief reageren. Samen vormen we tenslotte de vereniging KOAG.

   

  Dus laten we zo het nieuwe jaar ingaan. Optimistisch over het weer starten van trainingen en wedstrijden en uitkijkend naar het samen weer organiseren van alles wat nodig en leuk is bij KOAG.

   

  Een sportief, gelukkig en bovenal gezond 2022 !

   

  Namens het bestuur,

  Arnold de Leeuw,

  Voorzitter