Nieuwe voorzitter

9 juni 2020, 20:15

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat Arnold de Leeuw bereid is de functie van voorzitter
van KOAG op zich te nemen. Inmiddels draait Arnold al mee in het bestuur. Arnold zal zich vanaf nu
als voorzitter richten op het nieuwe seizoen. Het is de bedoeling dat er snel na de zomer een
Algemene Ledenvergadering komt om de formele benoeming van onze nieuwe voorzitter door de
ledenvergadering te laten plaatsvinden.


Hieronder stelt Arnold zich alvast voor:
Ik ben Arnold de Leeuw en hoewel mijn actieve korfbaljaren inmiddels ver achter mij liggen, volg ik
KOAG nog steeds op de voet. Mijn 3 kinderen, Marlous, Robbert en Timon, hebben vele jaren met
plezier gekorfbald en meestal kon je mij dan wel langs de lijn vinden. Dat deed ik niet alleen omdat ik
een trotse vader ben, maar ook omdat ik het nog steeds leuk vind naar korfbal te kijken.


Ik ben 58 jaar en werkzaam bij Rijkswaterstaat. De afgelopen jaren ben ik actief geweest in de
gemeentelijke politiek en in de praktijk kom je dan nauwelijks toe aan andere zaken in je vrije tijd. Nu
ik daar onlangs mee ben gestopt, vind ik het leuk me op andere maatschappelijke terreinen nuttig te
maken, zoals voor KOAG. Een mooie en bloeiende vereniging met ook de nodige uitdagingen.


Starten in deze corona-tijd is natuurlijke heel bijzonder. Geen competitie en geen andere activiteiten
die ook zo belangrijk zijn voor de club. Gelukkig komt alles weer een beetje op gang. Ik hoop dat we
in het nieuwe seizoen weer gewoon met z’n allen naar de velden aan de Groene Wetering kunnen
komen, om te korfballen en om elkaar te ontmoeten. Ik hoop dan nader met jullie kennis te maken.

Tot snel!

Overzicht

Sponsoring

CKV KOAG is een dynamische en open vereniging. Een vereniging die nog volledig bestuurd wordt door vrijwilligers en een vereniging waar iedereen van harte welkom is. Met ca. 350 leden is KOAG een grote sportvereniging in Krimpen aan den IJssel. Ook in de regio behoort KOAG tot de grotere korfbalverenigingen.