Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ckv KOAG

20 oktober 2020, 19:32

Beste KOAG leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op woensdag 4 november a.s. om 20:00u.
Hieronder treft u de agenda hiervoor aan.
In tegenstelling tot voorgaande jaren krijgen dit jaar alle leden een uitnodiging.
Ook ouders van jeugdleden zijn van harte welkom deel te nemen en eventueel vragen te stellen.
Stemrecht blijft, zoals vastgelegd in de statuten, voorbehouden aan de leden van 15 jaar en ouder.

Vanwege de omstandigheden m.b.t. het Corona virus willen we deze vergadering online organiseren.
Nadere (inlog)gegevens hiervoor zullen evenals de vergaderstukken later worden verspreid.

Wij verzoeken u kennis te nemen van de voorstellen en plannen van bestuur en commissies en zo veel mogelijk van te voren uw vragen en of opmerkingen per email aan ons bekend te maken. Tijdens de vergadering zullen deze dan aan de orde komen.
Daarnaast zullen wij proberen een mogelijkheid te creëren om ook tijdens de vergadering vragen te kunnen stellen echter dit zal naar verwachting de nodige beperkingen met zich mee brengen.

Statutair dient één van de huidige leden van de kascontrolecommissie af te treden en dient een nieuw lid te worden benoemd. Het langstzittende commissielid is Irene Edens. Zij is derhalve de aangewezen persoon om af te treden tenzij een ander commissielid uit eigen beweging stopt. Kandidaten die bereid zijn toe te treden tot de commissie worden gevraagd zich vooraf per email te melden.

Op deze wijze hopen wij ondanks de omstandigheden toch een goede vergadering te kunnen organiseren.

Met vriendelijke groet,
Bestuur KOAG


agenda.doc

Overzicht

Sponsoring

CKV KOAG is een dynamische en open vereniging. Een vereniging die nog volledig bestuurd wordt door vrijwilligers en een vereniging waar iedereen van harte welkom is. Met ca. 350 leden is KOAG een grote sportvereniging in Krimpen aan den IJssel. Ook in de regio behoort KOAG tot de grotere korfbalverenigingen.