• Over Jeu de Boules KOAG

  Historie
  Begin negentiger jaren werd door fanatieke Frankrijkgangers in de wandelgangen al gesproken om Jeu de Boules bij vereniging te introduceren. In de jaren 1993/1994 werd al informatie ingewonnen bij andere verenigingen en werd er een enquête gehouden in de omgeving van het KOAG-terrein; ook werden al besprekingen met de gemeente gevoerd over de aanleg van een Jeu de Boulesterrein. Dit leidde op 18 september 1995 bij de gemeente tot een commissiebesluit om de aanleg van een baan financieel mogelijk te maken.

  Bij de vereniging volgde op 25 september 1995 tijdens de jaarvergadering de benoeming van een werkgroep ter voorbereiding van de oprichting van een Jeu de Boulesafdeling. In deze werkgroep namen plaats Kors Droog, Cor Drost, Maarten Wolvers, Luuk Sweben sr. en Henk 't Hart. Toen de plannen voor een Jeu de Boulesbaan goed op papier stonden en een reglement was vastgesteld, kon het bestuur op 25 november 1995 aan de 37 potentiële leden mededeling doen van haar besluit tot oprichting van de Jeu de Boulesafdeling.

 • Onder de naam "Jeu de Boules KOAG Krimpen" werd gestart onder de bezielende leiding van vooral bestuurslid Cor Drost en 'het lid van het eerste uur' Maarten Wolvers werd de afdeling tot bloei gebracht. Nu telt de afdeling ongeveer 35 leden. In het eerste decennium van haar bestaan toonde de afdeling aan een vaste waarde voor de vereniging te zijn.

 • Het ontstaan van Petanque

  Jeu de Boules / Petanque
  De oude Grieken speelden Jeu de Boules al met metalen kanonskogels, toen nog als krachtsport. De Romeinen hebben er later meer een behendigheidsspel van gemaakt. Jeu de Boules is thans dan ook de verzamelnaam voor sporten met metalen ballen.

  In de Middeleeuwen was Jeu de Boules nog steeds erg populair. Tot ergernis van vele vorsten die hand-kruisboogschieten en sabelschermen belangrijker achtten voor de verdediging van hun land.

  Keizer Karel V verbood in de 16e eeuw per decreet dit spel. Alleen monniken in ver afgelegen abdijen mochten het spel spelen, maar wel uit het zicht van de wereldgeestelijken!!

  Het heeft niet mogen baten: Jeu de Boules (of Petanque zoals een variant van dit spel in zijn huidige vorm sinds 1910 heet) wordt heden ten dage nog wereldwijd gespeeld. Er worden zelfs wereldkampioenschappen gehouden.

 • De regels van het spel

  De boules

  • Het materiaal is metaal
  • De diameter is tussen de 70,5 tot 80 mm
  • Het gewicht ligt tussen de 650 tot 800 gram
  • Vermeld staan de naam van de fabrikant, het gewicht, de soort boule en het serienummer

  Het But

  • Het materiaal is hout
  • Diameter tussen 25 en 35 mm
  • Eventueel geverfd voor een betere zichtbaarheid

  Hoe wordt pétangue gespeeld?

  • U speelt tête-à-tête, doublette of triplette. Bij de eerste twee vormen gebruikt elke speler 3 boules, bij triplette 2 boules.
  • Wie de toss wint, bepaalt waar gespeeld wordt en maakt de werpcirkel op de grond met een doorsnede van 35 tot 50 cm. Als u gooit moeten de beide voeten binnen de werpcirkel op de grond blijven.
  • De beginnende speler werpt het but uit tussen 6 en 10 meter, minstens 1 m van een obstakel.
  • De eerste speler probeert een boule zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen.
  • Een speler van de andere partij probeert een boule dichter bij het but te plaatsen of de boule van de tegenstander weg te schieten (tireren).
  • Daarna moet de partij die niet op punt ligt, proberen deze positie te veroveren.
  • Als één partij geen boules meer heeft, tracht de andere partij zoveel mogelijk boules bij het but te plaatsen. De winnende partij krijgt zoveel punten als het aantal boules dat dichter bij het but ligt dan de boules van de andere partij.
  • Degene die de speelronde wint, werpt het but weer uit. De partij die het eerst 13 punten heeft, is winnaar.
 • Onze afspraken

  Jeu de Boules KOAG is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers - leden die zich, behalve spelen, ook anders inzetten voor de vereniging. We hebben met elkaar de volgende afspraken gemaakt, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

  • Aankomende leden die lid willen worden van de afdeling Jeu de Boules mogen driemaal gratis meespelen. Nieuwe leden worden direct doorgegeven aan de secretaris van de c.k.v. Koag.
  • De afdeling Jeu de Boules stelt de speeltijden en toernooidata vast. Hierbij wordt rekening gehouden met andere verenigingsactiviteiten.
  • Er wordt gespeeld volgens de door de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) vastgestelde regels.
  • De leden van de Jeu de Boulesafdeling zorgen voor eigen speelmateriaal.
  • De materiaalbeheerder zorgt voor reserveboules.
  • De beheerder zorgt tevens voor de sleutels, die aan de afdeling zijn uitgereikt.
  • Het onderhoud van de banen na gespeelde wedstrijden of toernooien, het speelklaar maken van de banen, alsmede het opbergen van gebruikte materialen in de daarvoor bestemde ruimte berust bij de leden.