Ik ben speler

Training en wedstrijden

Korfbal is een binnen- en buitensport. Dat betekent, dat wij in het voor- en najaar (april - mei en september - oktober) een veldcompetitie spelen en in de wintermaanden (november - maart) een zaalcompetitie. Er wordt in diezelfde periode ook buiten en binnen getraind.

De allerjongsten trainen meestal op woensdagmiddag; de andere teams trainen op maandag- t/m vrijdagavond. Een en ander afhankelijk van beschikbare veld- en zaalruimte. De trainingstijden vind je voor elk team aan het begin van de competitie op de site en in de weekbrief. Je krijgt deze door van de Technische Commissie, de TC.

Competitiewedstrijden worden bijna altijd op zaterdagen gespeeld. Slechts in uitzonderingsgevallen vindt dit plaats op een doordeweekse dag.

Het eerste seniorenteam en sommige jeugdselectieteams spelen naast de competitie ook in het bekertoernooi. Deze wedstrijden vinden bijna altijd plaats op doordeweekse dagen.

Recreanten en trainende leden spelen geen competitie.

Teamindeling

De teamindeling wordt gemaakt door de Technische Commissie op basis van je leeftijd. Het is mogelijk, dat je in een hoger of lager team wordt ingedeeld als dat noodzakelijk is omdat er niet voldoende leden zijn van jouw eigen leeftijd. Indien er iets aan de teamindeling verandert, lees je dat in het clubblad. In de meeste gevallen zal de Technische Commissie ook persoonlijk met je praten:

Voorzitter TC Ineke Sweben
korfbal@ckvkoag.nl

Afzeggen

Jouw team verwacht van je, dat je op tijd aanwezig bent voor trainingen en wedstrijden. Indien je niet kunt spelen, meld je dan af, altijd bij het wedstrijdsecretariaat op donderdag tussen 18:45 en 19:45 uur én eventueel bij je teamleider of coach. We kunnen dan een vervanger voor je zoeken. Het kan ook zijn dat je zelf wordt gevraagd om in een ander team te spelen.

Afbellen KOAG kantine: 0180 - 517626

Bij het wedstrijdsecretariaat kun je ook terecht met vragen over het competitieprogramma. Zij verzorgen de publicatie in het clubblad en houden contact met de korfbalbond.

Wedstrijdsecretariaat

Folkert Vreeken
competitie@ckvkoag.nl

Afwijkend tenue

Indien tijdens wedstrijden in een afwijkend tenue gespeeld moet worden, dan wordt dat bij de opstelling in de weekbrief en op de website vermeld. Reserveshirts worden door de vereniging verzorgd en moeten na de wedstrijd weer worden ingeleverd door de coach of aanvoerder bij Marja Scherstra.

Coaches

Naast het geven van trainingen gaan de trainers ook mee als coaches van de ploeg en zorgen voor de begeleiding.

Scheidsrechters

KOAG heeft de verplichting scheidsrechters en jeugdwedstrijdleiders aan de bond te leveren, afhankelijk van het aantal ingeschreven jeugd – en seniorenteams. Junioren vanaf de A-leeftijd zijn op verzoek van de vereniging of op eigen verzoek verplicht een scheidsrechterscursus volgen en daarna wedstrijden van eigen jeugdteams te fluiten.

Boetes KNKV

Krijgt een speler/speelster door zijn/haar eigen gedrag een boete van de bond dan is die voor eigen rekening. Zijn er naar het oordeel van het bestuur verzachtende omstandigheden, dan kan van deze regel worden afgeweken.

Evenementen / Activiteiten

Behalve korfballen worden er bij KOAG zeer regelmatig nevenactiviteiten georganiseerd. Daarvoor zorgt de Activiteiten Commissie. Je bent van harte welkom tijdens deze activiteiten, zoals de bingoavond, de kinderdisco, de filmavond, het paaseieren zoeken, een themafeest en jaarlijks een kampweekend.

De supportersclub KOAG-killabees organiseert diverse activiteiten om het eerste team van KOAG te ondersteunen. Soms zijn er bovendien nog andere initiatiefnemers, die iets organiseren. Daarnaast doet KOAG mee aan een aantal toernooien.

Bijna alle jeugdleden gaan jaarlijks op kamp. In een vol weekend wordt in een speciaal thema een programma opgezet, dat voor iedereen leuk is. Dat geldt zowel voor de deelnemers als voor de leiding. Voor onze jeugdleden is dit het hoogtepunt van het jaar. Je kunt aan het jeugdkamp deelnemen als je pupil of c-aspirant bent.

Bij KOAG is dus veel meer te beleven dan korfbal alleen!

Communicatie

Op de KOAG-website vind je naast algemene informatie ook het competitieprogramma terug en aankondigingen en verslagen van alle activiteiten. Regelmatig worden er foto’s geplaatst van wedstrijden of nevenactiviteiten. Ook het laatste nieuws uit de club mag natuurlijk niet ontbreken. KOAG brengt elke maand een digitale nieuwsbrief uit met nieuws, mededelingen en verslagen. Het wedstrijdprogramma wordt in de vorm van een weekbrief verspreid via de training en via de e-mail.

In het clubhuis en in de Boog hangt een publicatiebord, waarop je mededelingen vindt en aankondigingen van activiteiten. Je vindt hier bijvoorbeeld standen en uitslagen van de competitie en posters van activiteiten van de korfbalbond en van KOAG. Tot slot vind je KOAG ook regelmatig terug in de plaatselijke kranten op de sportpagina’s.

KOAG doet haar best het iedereen naar de zin te maken. Als ouders behoefte hebben aan overleg of informatie kunt u eerst de leider van het team raadplegen. Natuurlijk blijft het bestuur in alle en in bijzondere gevallen aanspreekbaar.

Website KOAG:

Internet: www.ckvkoag.nl
Webmaster: webmaster@ckvkoag.nl

Activiteiten Commissie:

activiteiten@ckvkoag.nl

Verzekeringen

KOAG als rechtspersoon en haar leden zijn verzekerd tegen aanspraken van derden met betrekking tot voor de vereniging verrichte activiteiten. Uitgesloten is schade door diefstal en schade aan clubeigendommen, evenals aan zaken van derden, die bij de club in gebruik zijn.

De leden en trainers zijn bij een ongeval verzekerd bij overlijden en voor blijvende invaliditeit. Deze verzekering is ook van kracht als de spelers door ouders of derden per auto naar een sportveld worden gebracht c.q. worden gehaald. De bestuurder van de auto, geen lid zijnde, is niet verzekerd. Bij deze verzekering geldt: het is secundaire dekking; de verzekering keert slechts uit als de eigen verzekering van het betrokken lid niet – of niet voldoende uitkeert.

Het bestuur adviseert om verzekeringstechnische redenen dringend het maximale aantal personen op de achterbank te beperken tot drie en ook op de achterbank de gordels te laten dragen (wettelijk verplicht).

Bij schade/ongeval dient dit direct te worden gemeld bij uw eigen assuradeur en het secretariaat.

Sponsoring

CKV KOAG is een dynamische en open vereniging. Een vereniging die nog volledig bestuurd wordt door vrijwilligers en een vereniging waar iedereen van harte welkom is. Met ca. 350 leden is KOAG een grote sportvereniging in Krimpen aan den IJssel. Ook in de regio behoort KOAG tot de grotere korfbalverenigingen.