Ik wil lid worden

Lidmaatschap

Je kunt op elk moment lid worden van KOAG. In de meeste gevallen zul je eerst een aantal weken trainen om te kijken of het je bevalt. Je bent dan ‘kandidaat-lid’ en hoeft nog geen contributie te betalen. Na 4 weken bepaal je of je lid wordt van KOAG. Daarna betaal je contributie voor dat lidmaatschap. Een lidmaatschap duurt altijd tot het eind van het lopende seizoen en kan niet tussentijds worden opgezegd. Vergeet niet, dat je deel uit maakt van een team en je teamleden verwachten van je, dat je hen niet midden in een seizoen verlaat. Bovendien betaalt KOAG voor jou ook contributie aan de korfbalbond en die contributie moet voor een heel jaar vooruit worden betaald. De actuele contributiebedragen vindt u hier. De contributie wordt vooraf betaald, in kwartalen en u gaat een verplichting aan voor een heel jaar (i.v.m. vergelijkbare verplichtingen voor de bond, verzekeringen e.d.).

Opzeggen en wijzigingen

Indien je toch wilt opzeggen, doe dat dan schriftelijk voor 1 juni van het lopende verenigings-jaar (1 juli – 1 juli). Een lidmaatschap duurt altijd tot 30 juni van het lopende verenigingsjaar. Bij tussentijdse opzegging dient de contributie tot en met 30 juni betaald te worden. Als we niets van je horen, gaan we ervan uit, dat je komend seizoen ook nog bij KOAG speelt. Geef wijzigingen in je adres of andere gegevens altijd schriftelijk door aan de ledenbeheerder. Als je vragen hebt over je lidmaatschap kun je ook altijd bij de ledenbeheer terecht.

Ledenbeheer

Piet den Boon
Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
ledenbeheer@ckvkoag.nl

Betalingen

KOAG vraagt je om een machtiging te geven voor de automatische afschrijving van je contributie van je bank- of postbankrekening. Een machtigingsformulier (zie lidmaatschaps-formulier) dient gelijktijdig met het lidmaatschapsformulier te worden ingevuld en ingeleverd. De bevestiging van het lidmaatschap wordt in de nieuwsbrief vermeld. Betalingen aan KOAG doe je op de volgende rekening: IBAN: NL28RABO0351998098 t.n.v. ckv KOAG te Krimpen aan den IJssel. Voor meer informatie over de contributie of betalingen kun je terecht bij de penningmeester van de vereniging of een van de andere bestuursleden (zie laatste pagina). De inning van de contributies wordt gedaan namens de penningmeester door:

Mieke van de Water
penningmeester@ckvkoag.nl
0180- 443371 of
06-45998901

Accommodatie

KOAG beschikt over een veld en clubhuis aan de Driekamp 5 in Krimpen aan den IJssel. Daar worden vrijwel alle verenigingsactiviteiten gehouden. Tijdens de zaalcompetitie spelen we onze thuiswedstrijden in de sporthal van het Krimpenerwaard College (KWC). De accommodaties is voorzien van goede kleedgelegenheden en douches. Ook is het clubhuis altijd open tijdens trainingen en wedstrijden. Bij uitwedstrijden is het clubhuis ook de plaats van vertrek van de teams. Indien er geen thuiswedstrijden zijn is het clubhuis echter niet open. KOAG is voor een groot gedeelte zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van deze accommodaties. Wees zuinig op ons materiaal en ruim na gebruik ook alles netjes op. We kunnen er dan nog jaren mee vooruit.

KOAG clubhuis (veld)
Driekamp 5
Postbus 153
2920 AD Krimpen aan den IJssel
0180-517626

KOAG clubhuis (zaal)
Groenewetering 2
Postbus 153
2920 AD Krimpen aan den IJssel

Wedstrijdkleding

Sommige teams worden gesponsord. KOAG verstrekt per speler in bruikleen een trainingspak, trainingshirt en/of een sporttas. Alle teams krijgen aan het begin van het seizoen een teamtas met wedstrijdshirts. In de contributie zit een bedrag voor het gebruik van een KOAG-shirt. De shirts worden per team na elke wedstrijd verzameld en door één van de leden of een van de ouders gewassen voor de volgende wedstrijd.

De wedstrijdkleding mag je alleen tijdens toernooien en wedstrijden gebruiken die onder de naam van KOAG worden gespeeld. De uitgifte en inname van al dan niet gesponsorde kleding en shirts wordt verzorgd door Daphne van de Kledingcommissie. Indien je shirt te klein is of als je geen lid meer bent van KOAG moet je het shirt weer inleveren

Sportbroeken voor heren en rokjes voor dames dienen zelf te worden aangeschaft. Een sportbroek, rokje, trainingspak en een sporttas uit de KOAG-kledinglijn zijn te koop via de KOAG-webshop (via het kledingplaatje op www.ckvkoag.nl te bereiken). Marja van de Kledingcommissie is degene die voor de uitlevering zorgt en benaderd kan worden voor een pasafspraak. Indien gewenst kan ook sportkleding worden aangeschaft bij een (sport)winkel naar keuze.

Op het kunstgrasveld raden we aan om met kunstgrasschoenen te spelen. Je hebt dan een veel betere grip op het veld dan met gymschoenen. Ook raden wij aan om naast de kunstgras-schoenen noppenschoenen aan te schaffen, omdat nog niet elke korfbalvereniging beschikt over kunstgras. In de zaal wordt gespeeld met zaalschoenen. Houd er rekening mee, dat het in veel sporthallen verboden is om met zwarte zolen te spelen. Schoenen worden niet door KOAG verstrekt. Je kunt daarvoor terecht bij één van de sportzaken.

Kledingcommissie

Tweedehands kleding

De Kledingcommissie zamelt tweedehandssportkleding in en verkoopt deze voor leden die daarin geïnteresseerd zijn. Informatie via kleding@ckvkoag.nl.

Spelerskaarten

Voor het spelen in de competitie is een spelerskaart nodig. Dat is een legitimatiebewijs voor de korfbalbond. Elk team heeft een boekje met deze spelerskaarten. Spelerskaarten worden aangevraagd door de Wedstrijdsecretaris. Je moet daarvoor een recente pasfoto inleveren. Als je als nieuw lid wedstrijden wilt gaan spelen moet je dus altijd direct een pasfoto inleveren bij aanmelding. Zonder geldige spelerskaart mag je namelijk geen competitiewedstrijden spelen.

Privacy

KOAG verwerkt je gegevens in een bestand, dat ook aan de korfbalbond wordt verstrekt. Binnen KOAG worden de ledenlijsten bovendien door verschillende commissies en werkgroepen gebruikt. Er worden echter geen persoonlijke gegevens verstrekt aan bedrijven of instellingen. Wanneer er bepaalde acties zijn van sponsors of ondernemers worden die meestal via het clubblad verspreid.

Sponsoring

CKV KOAG is een dynamische en open vereniging. Een vereniging die nog volledig bestuurd wordt door vrijwilligers en een vereniging waar iedereen van harte welkom is. Met ca. 350 leden is KOAG een grote sportvereniging in Krimpen aan den IJssel. Ook in de regio behoort KOAG tot de grotere korfbalverenigingen.