KOAG steunen

Vrijwilliger

Misschien wel de belangrijkste manier om KOAG te steunen, als lid, ouder of bekende van KOAG, is door je in te zetten als vrijwilliger. Deels is dit een verplichting voor leden van 15 jaar en ouder.

De vereniging zoals KOAG nu draait, kan echter niet zonder de inzet op vrijwillige basis. Denk hierbij aan het draaien van kantinediensten, het organiseren van activiteiten, het geven van trainingen, coachen en fluiten als bondsscheidsrechter. Het is allemaal van harte welkom.

Vrienden van KOAG

Tevens kun je ook begunstiger worden als je KOAG wilt ondersteunen. Je doet dan niet mee aan de sportactiviteiten, maar kunt wel deelnemen aan alle overige nevenactiviteiten. Deze ‘Vrienden Van KOAG’ ondersteunen door het organiseren van activiteiten op welk terrein dan ook, fungeren als adviesorgaan en bevorderen de ledenbinding. De ‘Vrienden Van KOAG’ vormen een aparte vereniging. Met vragen kun je terecht bij:

  • Voorzitter/secretaris: Winnie van Reijn
  • Penningmeester: Nel den Outer

Donateurs

Tevens kun je ook begunstiger worden als je KOAG wilt ondersteunen zonder lid te zijn van KOAG of Vrienden van KOAG. U kunt zich aanmelden als donateur bij de penningmeester of de secretaris. KOAG is erg blij met de jaarlijkse bijdrage die donateurs doneren.

Sponsormogelijkheden

KOAG is altijd op zoek naar sponsors, die KOAG een warm hart toedragen. De mogelijkheden zijn o.a.:

  • Sponsoring van een team
  • Borden langs het veld
  • Spandoeken/vlaggen langs het veld of in de zaal
  • Advertentie op de website en/of in de KOAG-nieuwsbrief
  • Balsponsor voor een speeldag

Voor meer sponsormogelijkheden, zie de sponsorpagina.

Tevens houd KOAG verschillend acties om geld binnen te halen - denk aan de Grote Clubactie. Een andere acties is het inzamelen van oud papier. U kunt iedere laatste zaterdag van de maand (behalve juli) uw oud papier kwijt in onze oud papiercontainer van 09:00 – 17:00 uur bij de ingang van ons terrein.

Leden van verdienste en ereleden

Bijzondere leden zijn mensen die een functie bij de vereniging hebben zonder dat ze lid zijn van KOAG. Het bestuur kan leden benoemen tot erelid voor hun geleverde inzet . Deze bijzondere leden zijn geen contributie verschuldigd. Ook van bijzondere leden en begunstigers worden de gegevens in een bestand opgenomen.

Sponsoring

CKV KOAG is een dynamische en open vereniging. Een vereniging die nog volledig bestuurd wordt door vrijwilligers en een vereniging waar iedereen van harte welkom is. Met ca. 350 leden is KOAG een grote sportvereniging in Krimpen aan den IJssel. Ook in de regio behoort KOAG tot de grotere korfbalverenigingen.