Reglementen

Clubhuis en huisregels

Om te zorgen dat er op een veilige en nette manier gebruik kan worden gemaakt van het clubhuis en haar voorzieningen, heeft de clubhuiscommissie de verantwoordelijkheid over de gang van zaken.

Als je gebruik wilt maken van het clubhuis, moet dit bekend gemaakt worden aan de clubhuiscommissie. Zo kunnen zijn het clubhuis namens de leden beheren.

Deze commissie probeert zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de leden als het gaat om opening van het clubhuis, de bar en keuken.

Regels gebruik clubhuis buiten de standaardtijden

Om gebruik te maken van het clubhuis en/of bar dan wel keuken, buiten de standaardtijden, kunnen verzoeken worden gedaan via de clubhuiscommissie.

  • Stuur hiervoor een mail aan: (clubhuis@ckvkoag.nl). Zij kunnen in de agenda kijken of het clubhuis beschikbaar is. In eerste instantie moeten de mensen, teams of commissies zelf zorgen voor barbezetting. De barbezetting van deze avond moet doorgegeven worden aan de clubhuiscommissie, zodat de clubhuiscommissie bij eventuele voorvallen weet wie er benaderd kan worden.
  • Als het clubhuis gebruikt wordt, dan moeten de drankjes en etenswaren van KOAG worden afgenomen. De etenswaren waar KOAG niet in kan voorzien, kunnen na overleg met de clubhuiscommissie zelf worden meegenomen.
  • Wanneer er een avond wordt georganiseerd dient men zelf voor de sleutel te zorgen.
  • Betalen kan alleen met de KOAG pas. Er is geen contant geld beschikbaar.
  • KOAG zal verder ook toezien op (overmatig) alcoholgebruik en op de juiste leeftijden rond alcoholgebruik (en zaken als “indrinken”). KOAG heeft geen “sterke drank vergunning”. Sterke drank wordt dan ook niet verkocht en mag ook niet bij KOAG genuttigd worden.
  • Na het gebruik van het clubhuis is het van belang dat het clubhuis netjes wordt achtergelaten. Maak daar afspraken over met de clubhuiscommissie, zodat er toegang is tot de schoonmaakmiddelen.
  • In alle gevallen geldt dat de mensen die het clubhuis beheren, achter de bar en in de keuken staan ook gewoon leden zijn, maar op dat moment in functie. Met het respecteren van de regels helpen we elkaar om alles soepel te laten verlopen.

Sponsoring

CKV KOAG is een dynamische en open vereniging. Een vereniging die nog volledig bestuurd wordt door vrijwilligers en een vereniging waar iedereen van harte welkom is. Met ca. 350 leden is KOAG een grote sportvereniging in Krimpen aan den IJssel. Ook in de regio behoort KOAG tot de grotere korfbalverenigingen.