• Bedroefd heeft het bestuur kennis genomen van het overlijden van Maarten van Walsum. 

  Maarten was een lid van het eerste uur en is ruim 70 jaar lid van KOAG geweest.

  Hij heeft zich lange tijd ingezet voor de vereniging waaronder als voorzitter. 

  Hij is dan ook met recht benoemd tot erelid!


  Tot op hoge leeftijd kwam hij regelmatig langs bij wedstrijden van het eerste en vertelde dan graag, met de nodige relativering, hoe het vroeger ging.


  Wij wensen zijn vrouw Dirkje en de verdere familie veel sterkte. 


  Het bestuur van ckv KOAG