• PRIVACY BELEID KOAG

  De AVG-wetgeving is ook bij c.k.v. KOAG van kracht. Er is een daarom privacyverklaring opgesteld, waarin vermeld wordt hoe de vereniging omgaat met de gegevens van leden. Daarmee laat c.k.v. KOAG zien op een verantwoordelijke manier om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens en de wettelijke plicht serieus neemt.

  Privacyverklaring c.k.v. KOAG

  Tegelijkertijd probeert de vereniging op een zo praktisch en werkbare manier om te gaan met de privacy van elk lid als het gaat om communicatie-uitingen. Het gebruik van foto’s/video’s op de website en social mediakanalen is zeer belangrijk voor de vereniging. Op deze manier informeert en enthousiasmeert de vereniging de leden en belangstellenden. En wordt er promotie gemaakt voor de vereniging. Om de privacy van de leden te waarborgen en het communicatiebeleid werkbaar te kunnen houden, hanteert c.k.v. KOAG het volgende beleid:

  -          Leden kunnen op voorhand schriftelijk aangeven bij de secretaris dat zij niet willen voorkomen op foto’s en video’s van c.k.v. KOAG als hierboven bedoeld. Als we hiervan geen bericht hebben, gaat c.k.v. KOAG ervan uitgaat dat het goed is dat er foto’s en video’s mogen worden geplaatst waar het desbetreffende lid opstaat.

  -          Leden kunnen, op of na het moment dat er een foto/ video geplaatst is, schriftelijk aangeven via de secretaris dat zij de foto/video waarin zij voorkomen verwijderd willen zien. Daaraan zal dan door c.k.v. KOAG gevolg worden gegeven voor zover dat mogelijk is.

  -          Er wordt niet iedere keer opnieuw om toestemming gevraagd.

  Meer informatie over de omgang met foto’s en video’s is terug te vinden in het fotoprotocol.

  Fotoprotocol c.k.v. KOAG

  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen via deze website.

  Versie: 8 januari 2024

   

 • Privacy verklaring

 • Fotoprotocol c.k.v. KOAG