• Veilig sportklimaat binnen KOAG

  In de sport vinden wij het creëren van een sociale en veilige sportomgeving voor al onze leden essentieel. Zeker omdat ongewenst gedrag in de sport helaas vaker voorkomt dan je denkt. Omdat voorkomen belangrijker is dan genezen, maken wij dit onderwerp binnen KOAG bespreekbaar en voeren een actief beleid om (bijvoorbeeld) seksuele intimidatie zoveel mogelijk te voorkomen.

  Daarvoor hebben we binnen KOAG een aantal maatregelen genomen:

  • Alle vrijwilligers die direct/indirect met onze jeugd en G-korfballers werkzaam zijn moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inleveren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. Meer informatie over de VOG vind je hier: https://justis.nl/producten/verklaring-omtrent-het-gedrag-vog/wat-is-een-vog. Let op: de VOG hoef je niet zelf aan te vragen. KOAG start de aanvraag en de vrijwilliger krijgt een mail met verdere instructies. De aanvraag van een VOG is dan gratis.

  • Binnen KOAG is er een vertrouwenspersoon benoemd. Als je last hebt van (seksuele) intimidatie, pestgedrag of geweld, dan kun je dat het beste uitspreken. Het liefste tegen degene die dit doet of bijvoorbeeld je trainer of coach. Als dit niet helpt of je durft dit niet, vertel het dan aan iemand anders, thuis of op de vereniging. Binnen KOAG kun je over dit soort zaken praten met een onafhankelijke persoon, een vertrouwenspersoon, voor KOAG is dit Esther van Lieburg

   Luisteren is de belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon. Je kunt terecht met vragen, twijfels of dingen waar jij je misschien voor schaamt. Ook is het mogelijk dat je je zorgen maakt om iemand of een situatie. Je praat met de vertrouwenspersoon in vertrouwen, je verhaal is daar veilig. Dus blijf er niet mee rondlopen. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden die er zijn. Als het nodig is bemiddelt de vertrouwenspersoon bij conflicten of wordt je doorverwijzen. De vertrouwenspersoon weet hiervoor de weg binnen KOAG, maar ook daarbuiten en doet alles in overleg met jou. Iedereen kan een vraag stellen via het algemene e-mailadres van de vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon@ckvkoag.nl. Via de mail kan je vragen om contact met je op te nemen of je kunt eventueel een vraag stellen met een wat algemeen karakter.

  Wij vinden het belangrijk dat alle leden van KOAG rekening houden met de grenzen van anderen. Iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt, zonder dat daar flauw of raar over gedaan wordt. De vereniging moet immers voor iedereen veilig, vertrouwd en plezierig zijn. Heb je nog vragen over het bovenstaande? Praat er dan over!

  Het bestuur van CKV KOAG